Pravila korištenja

Opće odredbe

Upoznajmo j.d.o.o., Šaškovečka 10, 10370 Dugo Selo, OIB: 99494496713 izdavač je internetske trgovine luminous-canister.com. Naručitelj je osoba koja je naručila i platila proizvode. Primatelj je osoba koju je naveo naručitelj prilikom narudžbe, a naručitelj ujedno može i biti primatelj. Proizvodima se smatraju svi artikli na internet stranici luminous-canister.com. Račun se ispostavlja na ime naručitelja ili ime njegove tvrtke i dostavlja se putem e-maila ukoliko nije drugačije navedeno.

Cijene

U sve navedene cijene na internetskoj trgovini luminous-canister.com nije uključen je porez na dodanu vrijednost (PDV) jer Upoznajmo j.d.o.o. nije u sustavu PDV-a.

Proizvodi

Luminous-canister.com nastoji isporučiti u potpunosti jednak proizvod. Moguće su zamjene jednog ili više dijelova od kojih se sastoji konačni proizvod (kanistar ili boca) nastojeći da proizvod bude što sličniji slici, opisu i stilu.

Narudžba

Narudžba je važeća od trenutka primljene uplate. Nakon narudžbe, naručitelju na mail stiže potvrda sa svim relevantnim podacima. Narudžbu je moguće promijeniti u roku od sat vremena, unutar našeg radnog vremena putem e-maila ili telefona. Pod promjenom narudžbe, smatra se promjena teksta u poruci primatelju, promjena podataka primatelja, adrese i sl. Prilikom narudžbe, naručitelj mora obratiti pažnju prilikom ispunjavanja formulara za narudžbu, a posebno na ime, prezime i adresu primatelja. Naručitelj mora biti siguran da će primatelj biti na mjestu određenom za dostavu u vrijeme dostave, jer u protivnom proizvod se ostavlja ispred vrata, kod susjeda i sl.

Otkaz narudžbe

Zakon o zaštiti potrošača regulira otkazivanje narudžbe. Narudžbu je moguće otkazati prije nego je ona isporučena. Zahtjev za otkazivanje narudžbe naručitelj treba uputiti u pisanom obliku, putem e-maila na adresu info@luminous-canister.com.

Dostava proizvoda

Luminous-canister.com se obavezuje dostaviti proizvod/e primatelju u određeno vrijeme. Dostavu vršimo nakon potvrde plaćanja. Dostava se vrši u vremenu od 08h-20h, od ponedjeljka do petka. Područje dostave je unutar granica Republike Hrvatske. Dostava se vrši putem GLS kurirske službe (prema pravilima poslovanja kurirske službe), a na području grada Zagreba moguća je i dostava od strane luminous-canister.com. Dostava se smatra izvršenom u trenutku kada primatelj, osoba na toj adresi ili službena osoba preuzmu dostavljeni proizvod ili je proizvod dostavljen na adresu ukoliko nikoga nema na navedenoj adresi.

Neizvršena dostava

Dostava nije moguća u sljedećim uvjetima: primatelj odbija pošiljku, netočne informacije o primatelju, primatelj nije na adresi, viša sila. Ukoliko se dostava iz bilo kojeg razloga ne može izvršiti, kontaktirati ćemo naručitelja (ili primatelja) i ponuditi mogućnost dostave paketa susjedu ili ostavljanja paketa pred vratima na vlastitu odgovornost.

Reklamacije

Ukoliko ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni našim proizvodima, molimo Vas da nas kontaktirate kako bi riješili problem na obostrano zadovoljstvo. U slučaju reklamacije zbog greške na proizvodu postupiti u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima. Reklamacija proizvoda može se ostvariti ukoliko je kupac zaprimio proizvod koji nije naručio ili ukoliko proizvod ima grešku / oštećenje koje je nastalo prilikom transporta.

Luminous-canister.com odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima (članak 400. podstavak 1.).Reklamacija nije moguća ukoliko je na proizvodu vršena bilo kakva izmjena u cilju popravka, te ukoliko je do greške došlo nestručnim ili nepažljivim rukovanjem. Za osnovane reklamacije izvršit će se povrat sredstava u potpunosti ili zamjena proizvoda ovisno o željama kupca. Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, internet trgovina luminous-canister.com vam omogućuje da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu šaljete na e-mail adresu info@luminous-canister.com ili poštom na adresu Upoznajmo j.d.o.o. Šaškovečka 10, 10370 Dugo Selo. Trošak slanja proizvoda u vezi reklamacije snosi naručitelj.

Jednostrani raskid ugovora

Sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača, naručitelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana. Rok za jednostrani raskid započinje teći od dana kada je naručeni proizvod isporučen tj. dostava je izvršena primatelju (ili nekoj osobi na navedenoj adresi ili je dostavljena na navedenu adresu, iako na adresi u trenutku dostave nema nikoga, te u slučajevima kada isporuka greškom naručitelja nije moguća - pogrešni podaci za dostavu i sl.) Sukladno uvjetima navedenim na www.luminous-canister.com, moguće je ostvariti jednostrani raskid ugovora. Za ostvarenje prava na jednostrani raskid, potrebno je popuniti obrazac i dostaviti ga na info@luminous-canister.com. Isključenje prava na jednostran raskid ugovora na daljinu Sukladno članku 79, Zakon o zaštiti potrošača ( NN 41/14, 110/15 ), naručitelj nema pravo na jednostrani raskid ugovora (povrat robe) u roku od 14 dana.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga dijela ako je:

1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga dijela ako usluga bude u potpunosti ispunjena

2. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

Naručitelj je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju povrata robe, naručitelj je dužan robu, u roku od 14 dana od podnošenja zahtjeva za jednostranim raskidom ugovora, predati ili poslati trgovcu ili osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu. U slučaju povrata robe, troškove povrata snosi naručitelj. U slučaju povrata robe, iznos će naručitelju biti vraćen na način na koji je i uplaćen (kreditna kartica, internet bankarstvo / opća uplatnica) u zakonskom roku, a ukoliko to nije moguće, Upoznajmo j.d.o.o. će od naručitelja tražiti drugi način za izvršenja povrata sredstava (npr. broj tekućeg računa). Obrazac za jednostrani raskid ugovora moguće je pronaći na ovome linku. Za detalje kontaktirajte nas putem e-maila na adresu info@luminous-canister.com.

Upute za jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkim poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona itd... U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovoga odsjeka. Potrošač nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, osim onih predviđenih člankom 76. stavkom 2. i člankom 77. ovoga Zakona. Podstavak 9. Potrošač je dužan snositi troškove vračanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72.citiranog Zakona, odnosno, o troškovima nastalih vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način.

Autorska prava

Strogo je zabranjeno objavljivanje, kopiranje, povezivanje, distribucija, komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala (tekstovi, slike, logo i sl.) ili bilo kakvo drugo mijenjanje ove internetske stranice bez izričitog pismenog odobrenja luminous-canister.com. Kršenje ove zabrane rezultira povredom prava intelektualnog vlasništva i može dovesti do pokretanja više vrsta sudskih postupaka.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih informacija

Luminous-canister.com se obavezuje pružiti zaštitu osobnih podataka naručitelja/primatelja, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke koji su potrebni za ispunjenje naših obveza. Svi podaci o naručiteljima/primateljima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima luminous-canister.com kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici luminous-canister.com i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Rješavanje sporova

Regulativom Europske unije, sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje. Platformu mogu koristiti potrošači i trgovci. Za pravni sporove koji mogu nastati vezani za korištenje internetske trgovine luminous-canister.com nadležan je sud u Zagrebu.

Završne odredbe

Luminous-canister.com zadržava pravo u bilo kojem trenutku ukinuti ili promijeniti odredbe ovih uvjeta poslovanja, stoga savjetujemo da provjerite uvjete prije nego što namjeravate koristiti internetsku trgovinu. Luminous-canister.com nije odgovoran za nemogućnost korištenja usluga internetske trgovine izazvanu višom silom, kao niti za štetu nastalu uslijed okolnosti koje se smatraju višom silom.

Logo-mali

Kontakt Info

Kontaktirajte nas

Copyright 2020 PEPA NET © Sva prva pridržana